Slide Background

Özel Meltem İlkokulu olarak amacımız;

Öğrencilerimize bütüncül bir yaklaşım sergileyerek kişilik gelişimi, sosyal gelişim ve akademik gelişimlerini sağlıklı şekilde oluşturabilmektir.Butik okul kapsamında öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri benimsemelerine önem veriyor, çağdaş ve demokratik bir ortam sunuyoruz.Öğrencilerimize yönelik eğitim sisteminde yaparak yaşayarak öğrenme esas alınır iken asıl hedefimiz toplumda kendini ifade eden mutlu, başarılı, sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

Uzman öğretmen kadromuz eğitim ve öğretimde daima saygı ve sevgi ile öğrencilerimizi desteklerler. Öğrencilerimiz öğrenmeyi seven, öğrenmenin sorumluluğunu alan bireyler olarak yetiştirilmektedir.

Meltem Okulları’nda öğrencilerin düşünen, sorgulayan, üreten, problem çözen, sorumluluk alan, işbirliğine açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bizler belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmekteyiz.

Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerini keşfetmeleri desteklenerek bu yönleri geliştirmeye çalışılmaktadır.

Rehberlik birimimiz ile yakın temasta ilerlenerek öğrencilerimizin psiko-sosyal becerileri edinmesi desteklenmektedir.

Bireysel farklılıklarımız bizleri oluşturan değerlerimizdir. Bu ışıkta öğretim programlarımızı oluştururken bireysel olarak özel müfredat takip edilmesine dikkat etmekteyiz.

KİŞİLİK GELİŞİMİ AÇISINDAN

 • Her öğrenciye dokunarak, kabiliyetlerini tespit etmek,

 • Karakter ve ilim sevgisi aşılamak,

 • Her hareketinin ahlaki bir değerinin olduğunu fark ettirmek,

 • Hayatın değil, hakikatin peşinde olan,

 • Vicdanı gelişmiş, hürmeti bilen,

 • Bilginin kıymetini bilen, onun ışığında hayatını dizayn etmeye çalışan,

 • Olumlu kavramlara olumsuz kavramların farkına varabilen ve kendini olumlu yönde geliştiren bireyler yetiştirmek

AKADEMİK GELİŞİMİ AÇISINDAN

 • 1. Sınıfta akademik konularının zeminini oluşturan temel bilgi ve becerileri kazanabilme,

 • Verimli ders çalışma yöntemlerini kişisel olarak aktarabilme ve uygulayabilme,

 • Soru sorabilme, araştırabilme ve üretebilme,

 • Kitap okuma alışkanlığı kazanabilme,

 • Okuduğunu anlayabilme ve düşüncelerini ifade edebilme,

 • Problem çözebilme,

 • Sorumluluk bilinci kazanma

Günümüzde öğretme-öğrenme ortamında bireylerin öğrenmelerini kolaylaştıracak, düşünme becerilerini geliştirecek, onların bir olay ya da durum karşısında farklı bakış açılarıyla bakabilmesini sağlayacak etkinliklerin uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunun için öğretme-öğrenme ortamında birden fazla disipline ait etkinliklerin uygulanması gerekmektedir. Bu uygulama sayesinde, öğrencilerin öğrenmeleri kolaylaşmakta, üst düzey düşünme becerileri geliştirmekte ve farklı bakış açısı kazanmaktadırlar.

Ayrıca birden fazla disipline dayalı olarak öğretme-öğrenme ortamının düzenlenmesi öğrencilerin olaylara ya da durumlara bütünsel olarak bakabilmesini sağlamaktadır. Nitekim günümüzde eğitimin amaçlarından birisi de, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek, olaylara ya da durumlara farklı bakış açılarıyla ve bütünsel açıdan bakabilen bireyler yetiştirmektir.

İlkokul çağındaki çocuklar dünyayı bir bütün olarak algılamaktadırlar. O nedenle, derslerin disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı olarak hazırlanması önem taşımaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için de bizler öğretme-öğrenme ortamında birden fazla disiplinin ilişkilendirildiği disiplinler arası öğretim yaklaşımını uygulamaktayız.

Aynı zamanda eğitimin önemli işlevlerinden birinin de öğrencilerde var olan yetenekleri keşfederek en üst düzeye çıkarmak olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden derslerimizde çoklu zekâ etkinliklerini uygulayarak öğrencilerdeki bu yetenekleri ortaya çıkartıp geliştirmeyi hedefliyoruz. Diğer bir önemli bir nokta ise öğrenme-öğretme sürecinde ne kadar çok duyu organına hitap edilebilirse, o ölçüde etkili ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturulabileceğidir.

Bunun için, öğretmenlerimiz sınıf içerisinde mümkün olduğunca öğrencileri harekete geçiren ve derse aktif katılımlarını sağlayan yöntem ve etkinliklere yer vermektedir. Çeşitli araç-gereçlerle dersi desteklemekte öğrencilerin derslere ilgi ve motivasyonunu artırarak bilgi ve becerilerinin gelişmesine ortam hazırlamaktadır.

Meltem Okulları

İlkokul Bilgi ve Kayıt Olmak İçin Formu Doldurun

“Merak ettiğiniz konuları ve ihtiyaçlarınızı bize bildirin, sizinle iletişime geçelim! Uzman ekibimiz size en kısa sürede geri dönüş yapacak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için yardımcı olacaktır.”

İletişim Bilgileri

Nilüfer/Bursa
Esentepe Mah. Meltem Sok. No:3
0224 245 45 45
info@bursameltemokullari.com
Call Now ButtonHemen Ara