Müzik Atölyesi

Kişilik gelişiminden çalışma disiplinine kadar bireyin yaşam becerilerine etkisi olan müziğin, sanat dallarında arasında ayrı bir yeri vardır. Öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri için uzman kişiler, erken yaşta edinilen olumlu müzikal deneyimlerin önemini vurgulamaktadırlar.
Bu sebeple okul öncesi dönemden itibaren verilen müzikal eğitim çocuklara kavramların, değerlerin ve ifade gücünün önemini vurgularken aynı zamanda kazanım olarak katkıda bulunur. Müzik atölyemiz ile birlikte öğrencilerimiz; sosyal beceri, duygusal, kişilik ve zihin gelişimi açısından kendilerini geliştirecekleri zengin bir eğitim almaktadırlar. 

Okul öncesi dönemi öğrencilerimiz için gelişim özelliklerine uygun olarak psiko-motor becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  

İlkokul dönemi öğrencilerimiz için konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru kullanma, duydukları basit ritim ve ezgileri tekrar edebilme becerileri elde etme hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz temel düzeyde melodika eğitimi almaktadırlar. 

Ortaokul dönemi öğrencilerimiz için temel düzeyde müzik yazı ve ögelerini, hız ve gürlük terimlerini öğrenme esas alınır. Öğrencilerimiz müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik ederler. Temel düzeyde melodika eğitimi almaktadırlar. 

Lise dönemi öğrencilerimiz için müzik biçimlerini (formlarını) ayırt etme, Türk müziğinin makamsal yapısı, Atatürk’ün müzik eğitimi için yurtdışına gönderdiği sanatçılar ve onların eserlerini tanıma yönünde eğitim süreci gerçekleşmektedir. Çok sesli koroya eşlik etme ve koronun kurallarını tanımaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  

Call Now ButtonHemen Ara