RPD Hizmetimiz

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Özel Bursa Meltem Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi çalışmalarımızın temelinde; öğrencilerimizi tanıma, öğrencilerimizin kendini tanıması, özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizli güçlerini tanımaları, bu yönde farkındalık kazanmaları ve en üst düzeyde geliştirmeleri yönünde destek sağlanmaktadır.  

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle; Öğrencinin bireysel özellik ve gizli güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.  

Özel Bursa Meltem Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte öğrencilerimizin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılması, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir. 

 

Okulumuzda bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine ihtiyaç duyduğunuz her konuda başvurabilirsiniz.  

Bu konuların bazıları;  

 • Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşüncelerinizi aktarmak, 
 • Günlük hayatta karşılaştığınız problemlerle baş etme konusunda zorlanma ve stresle baş etme becerileri kazanmak,  
 • ÖSYM ve diğer sınavlar hakkında bilgi almak, 
 • Sınav kaygısıyla baş etmek için teknik ve becerileri öğrenmek. 
 • Ders çalışma alışkanlıkları hakkında kazanım elde etmek,  
 • Başarısızlık nedenlerinizi anlamak ve çözümlemek,  
 • Kişilik özellikleri hakkında bireyi tanıma teknikleri,  
 • Toplum karşısında konuşmaktan çekinmek, 
 • Moraliniz bozuk, aklınız karışık ve bu nedenle biriyle konuşmak istemek,  
 • Okula ve ortama adaptasyon sorunu,  
 • Arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan problemler,  
 • Aile içinde problem yaşıyor ve bu konuda biriyle paylaşmak istiyorsanız,  
 • Akademik hedef belirleme ve meslek seçiminde desteğe ihtiyaç duyuyorsanız,  
 • Karar vermede zorluk yaşama ve karar verme yöntemlerini öğrenmek,  
 • Zamanı etkili şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek,  
 • Problem çözme yöntemlerini öğrenmek,  
 • Öfkeli ve öfkenizi yönetme becerisini geliştirmek,  
 • Kendinizi geliştirmek, gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyduğunuz konularda, ihtiyaç duyduğunuz anda görüşmek için rehberlik servisine başvurabilirsiniz. 

Rehberlik Birimi İlkeleri 

  • Gönüllülük Esastır. 
  • Gizlilik Esastır. 
  • Özerklik Esastır. 
  • Yaşam boyu bireye sunulur. 
  • Bireysel farklılıklara saygı gösterir. 
  • Rehberliğin merkezinde birey vardır. 
  • Tüm öğrencilere sunulur. 
  • Eğitimden ayrılamaz bir parçadır. 
  • Planlı ve programlı yapılır. 
  • Profesyonel insanlar tarafından yapılmalıdır. 
  • İş Birliği içerisinde gerçekleştirilir.
Call Now ButtonHemen Ara